Handboogschieten als sport


Film over de handboogsport

Film over de handboogsport uit België, geeft een inleiding over wat de handboogsport inhoud en overzicht van alle diciplines en wedstrijden waarin geschoten wordt.

Disciplines en wedstrijden nader toegelicht indoor en outdoor.

 

 

 

 

Waar schiet je op?

De zogenaamde blazoenen zijn de meest gebruikelijke doelen waar op geschoten wordt. Dit zijn stevige vellen papier met tien concentrische cirkels in vijf kleuren en een waarde per cirkel variërend van 1 tot 10. We geven hieronder een kort overzicht van de verschillende blazoenen en waarvoor ze worden gebruikt.

FITA Blazoenen voor recurve,compound, longbow en barebow bogen

“FITA, van het Franse Fédération Internationale de Tir à l’Arc, is de internationale, overkoepelende organisatie voor het boogschieten. Er zijn 134 nationale verenigingen bij aangesloten, waaronder de Nederlandse Handboogbond (NHB). De FITA is als organisatie erkend door het Internationaal Olympisch Comité. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lausanne.

FITA werd opgericht in Polen op 4 september 1931 door de landen Frankrijk, Hongarije, Italië, Polen, Tsjecho-Slowakije, de Verenigde Staten en Zweden. Doel van de organisatie was reguliere kampioenschappen te starten en om boogschieten terug te krijgen op de Olympische Spelen (waar het sinds 1920 geen onderdeel meer was). Pas in 1972 werd boogschieten, mede dankzij FITA, geherintroduceerd op de Zomerspelen.

In 1931 begon FITA met het houden van Wereldkampioenschappen Doel (target). Tot 1959 werden deze kampioenschappen jaarlijks gehouden, daarna tweejaarlijks. In dat jaar hield FITA het eerste Wereldkampioenschappen Veld (field). Sinds 2006 organiseert de organisatie ook de World Cup.” (uit Wikipedia)

De afkorting “FITA” wordt tegenwoordig ook gebruik voor een wedstrijd die volgens het FITA reglement wordt georganiseerd.

122 cm.
blazoen
80 cm.
blazoen
60 cm.
blazoen
40 cm.
blazoen
Voor
afstanden:
Voor
afstanden:
Voor
afstanden:
Voor
afstanden:
18 meter BINNEN EN BUITEN aspiranten 18 meter BINNEN EN BUITEN VOOR ALLEN
25 meter BINNEN EN BUITEN VOOR ALLEN
30 meter FITA en
FITA Short Metric
50 meter FITA en
FITA Short Metric
60 meter FITA
(dames, veteranen
en junioren)
70 meter FITA
(dames, veteranen,
en MEISJES- junioren)
70 meter Olympische FITA
90 meter FITA (heren en JONGENS-junioren)
90 meter Olympische FITA
Afhankelijk van de afstand worden de pijlen in series van 3 of 6 (70 en 90 meter) geschoten. Voor het schieten van 3 pijlen krijgt de schutter 2 minuten de tijd en voor het schieten van 6 pijlen 4 minuten.

FITA Blazoenen voor compound en  recurve bogen

 

 

 

 

Dutch Target Las Vegas Las Vegas
Voor
afstanden:
Voor
afstanden:
Voor
afstanden:
18 meter 18 meter 25 meter
25 meter
Alleen buiten Alleen buiten
Wordt ook gebruikt voor de 18m. Shoot Off zowel binnen als buiten en voor alle bogen.
Compoundschutters schieten vanaf de 30 meter op bovengenoemde 80 cm. en 122 cm. recurveblazoenen.

Op blazoenen schieten in- en outdoor zijn diverse wedstrijd vormen mogelijk.

Short Metric, meestal outdoor, 50 en 30 meter (3 pijen per beurt), indoor als de schietlocatie het toelaat

Fita, 90,70,50 en 30 meter (Dames 70,60,50 en 30 meter), outdoor (6 pijlen voor de 90 en 70 (dames 70 en 60) meter, 50 en 30 meter 3 pijlen per beurt)

Voor alle afstanden worden verschillende groote FITA blazoenen gebruikt, afhankelijk van de afstand en boog waarmee geschoten wordt. Ook wordt er onderscheid gemaakt in de klasse ( cadet, junior, volwassen, master ).Boogschieten is een van de sporten die op de Olympische Spelen wordt beoefend. De sport werd geïntroduceerd op de Spelen in 1900 in Parijs. Ook in de jaren 1904, 1908 en 1920 kon aan dit onderdeel worden meegedaan. Daarna werd het pas weer ingevoerd op de Spelen van 1972 in München. Vanaf 1988 werden ook de teamonderdelen toegevoegd. Op de Spelen van 1988 werd het systeem van eliminatierondes ingevoerd. Op de Olympische Spelen heeft het doel een diameter van 122 cm. Boogschutters schieten hun pijlen over een afstand van 70 meter.

3d

Een 3d wedstrijd is een toernooi, waarbij (in een bosrijke omgeving) over zelf te schatten afstanden, 3-dimensionale dieren, zo goed mogelijk geraakt moeten worden. Simpel….maar toch niet zo eenvoudig als je zou denken. Zoals bij een veldwedstrijd, wordt er ook bij een 3D-wedstrijd een parcours gebouwd in een gevarieerd, liefst bosrijk, terrein. Hierbij worden de natuurlijke hindernissen gebruikt om het de schutters qua afstanden schatten en schieten zo moeilijk mogelijk te maken. Het parcours (bestaat uit 24 tot 36doelen) wordt verschoten in groepen van ong. 4 tot 6 personen. Net als bij een veld wedstrijd, verderop in het artikel komt dit aan bod, begint iedere groep bij een ander doel, zodat alle groepen tegelijk klaar zijn. Toch zijn er tussen een 3d wedstrijd en een veld wedstrijd  veel verschillen. Het opstellen van de doelen in het parcours wijkt af van de normale veld

Zo worden bij de veldwedstrijden de doelen in een open baan opgesteld, in tegenstelling tot een 3D-toernooi waar je nog wel eens wat extra inspanning (bukken, knielen, spreidstand etc.) moet leveren om een doel optimaal te kunnen zien en dus te kunnen raken. veld blazoenen moeten, volgens het reglement, naargelang ze groter worden, verder weg worden geplaatst, maar ook hierin wijkt een 3D-wedstrijd af en is men dus compleet vrij om doelen te plaatsen waar men wil (binnen bepaalde limieten weliswaar). Dit alles zorgt ervoor dat het inmeten van de afstanden bijna niet meer mogelijk is, en dat goed afstanden kunnen inschatten dus minstens even belangrijk is als goed kunnen handboogschieten . Ook de variatie aan klassen is bij een 3d wedstrijd uitgebreider als bij andere wedstrijden

 

Kortom…….het 3D-schieten is een compleet andere vorm van boogschieten !!!
Bij het 3D-schieten schieten recreatieve schutters tegelijk met de competitie-schutters en door de verschillende schietpaaltjes kunnen kinderen samen met volwassenen schieten. Dit maakt het 3D-schieten een sport voor het gehele gezin !!!

Veld

Veldschieten wordt buiten beoefend. In tegenstelling tot de indoor- en outdoor wedstrijden staan de doelen niet netjes op een vlak terrein en op vaste afstanden opgesteld. Bij de veldwedstrijd staan de doelen verspreid in veld en bos, zodat de schut(s)ter onder alle hoeken en richtingen moet proberen zijn/haar pijlen in het doel te krijgen.

Veld blazoenen
60 cm blazoen 40 cm blazoen 20 cm blazoen
Voor afstanden: Voor afstanden: Voor afstanden:
5 meter
10 meter 10 meter
15 meter 15 meter
20 meter 20 meter
25 meter
30 meter 30 meter
35 meter
40 meter

Veldschieten, is waarschijnlijk één van de leukste wedstrijdvormen van deze sport. Deze vorm heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. De reden daarvoor is moeilijk te achterhalen maar het is een feit dat het veldschieten een compleet andere soort van wedstrijdvorm is. Het feit alleen al dat men de ganse dag in de natuur rondloopt en men niet steeds op dezelfde plaats op het veld is, is één van de argumenten die men vaak hoort. Een ander feit is dat, telkens men aan een doel komt, er een nieuwe uitdaging staat te wachten. De parcoursbouwers zijn er altijd op uit om de schutters een zo groot mogelijke afwisseling in terrein te bieden.

Zoals reeds aangehaald speelt het veldschieten zich niet af op een afgelijnd terrein maar op, liefst, heuvelachtig terrein in de natuur. Daar zijn dan tot een maximaal van 24 tot 36 doelen opgesteld. Afwisselend van onder naar boven of van boven naar onder te schieten. De doelen zijn meestal opgesteld rond een parcour. De schutters worden in groepen van telkens vier tot zes deelnemers verdeeld. Elke groep krijgt een nummer dat ook tevens dient om te weten op welk doel men start. Na het schieten, scoren en het trekken van de pijlen, vervolgt men zijn weg naar het volgend doel. De aangegeven weg moet strikt gevolgd worden in verband met de veiligheid.

Film over het vijf landen toernooi veld en jacht

Andere vorm is een arrowhead round, zoals deze ronde wordt genoemd, schiet men een totaal van maximaal 72 pijlen per dag (24 x 3). De grote wedstrijden worden bijna altijd geschoten over twee dagen : één dag op de onbekende afstanden en de volgende dag op de bekende afstanden.

Clout

Clout schieten is lange afstand schieten.

Het doelwit bestaat hierbij uit een aantal concentrische cirkels die op een afstand van 165 meter voor de heren en 125 meter voor de dames op de grond liggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runarchery

Een runarchery is een combinatie van veldlopen (cross-country) en boogschieten. De wedstrijd bestaat uit series (heats), halve finales en de finale. In een heat starten maximaal tien atleten. De indeling van de atleten in de series gebeurt willekeurig.Na het startschot lopen de atleten met de boog in de hand en eventueel de pijlen in een pijlentas op de rug een ronde op het parcours. Een ronde is tussen de 700 en 1000 meter.

Na deze ronde komen de atleten bij de schietplaats, waar ze drie pijlen schieten op omklapbordjes. Er is een bordje voor elk van de drie pijlen. De bordjes mogen in een willekeurige volgorde worden omgeschoten.

Mist de atleet één of meer bordjes, dan moet hij een strafrondje lopen van ongeveer 100 meter per gemiste pijl. Daardoor kan één rondje op het parcours dus flink toenemen. Na het lopen van de strafrondje(s) gaat de atleet verder met de volgende ronde op het parcours. De atleten lopen vier maal het parcours, waarbij ze drie keer drie pijlen moeten schieten. Aan het eind van de vierde ronde finisht de atleet en word de tijd vastgelegd. Op basis van de resultaten in de series worden de atleten geplaatst voor de halve finales en de finale. Tijdens de Runarchery gebruikt de atleet een eenvoudige recurve-boog zonder stabilisatoren. De boog mag wel zijn voorzien van een vizier en clicker. Tijdens de wedstrijd heeft de atleet minimaal negen pijlen nodig.Vaak hebben de atleten echter enkele reservepijlen bij zich. Er zijn geen beperkingen aangaande de sportkleding die gebruikt wordt voor het hardlopen.

Ski-archery

Ski-archery is de jongste discipline in het doelschieten. Deze tak is erkend door de FITA in 1991. Het is een combinatie van boogschieten met het cross-country skiën. De deelnemers moeten tijdens een skitocht van 12 km (8 km voor vrouwen) 12 doelen raken. Een gemist schot betekend een extra ronde afleggen van 300 meter.

De regels : De deelnemers leggen een parcours af van ongeveer 12 km (3 ronde van 4 km voor de heren, 2 x 4 km voor de dames), op het einde van elke ronde dienen ze dan op omklapbare schijven te schieten met boog en pijl (na elke ronde vier schijven). De boog moet het ganse parcours op de rug worden gedragen. De pijlen van elke deelnemer staan opgesteld langs de toegang tot de schietzone. Voor elke schijf die niet wordt getroffen moeten de deelnemers een strafronde van 300 meter

Terug naar boven