Introductie cursus handboogschieten

Wat houdt een introductie cursus in:

Allereerst willen wij u laten weten dat de cursus vrijblijvend is en bedoelt is om u met de handboogsport bekend te maken, maar indien u overweegt lid te willen worden van de Saense handboog Skutters de cursus een verplicht onderdeel is van de toelatingsprocedure en geheel dient te zijn doorlopen en met goed gevolg afgesloten.

Tijdens onze introductie cursus (6 lessen van 2 uur op de woensdag avond) wordt u bekend gemaakt met de basis van het beoefenen van de handboogsport.

Wij maken voor de cursus onderscheid in jeugd en volwassenen, namelijk dat de jeugd indien er plek is instromen op de jeugd trainings groep, en verder hanteren wij een minimum leeftijd ( ongeveer 11 jaar) waarbij de aanmelding van jeugd eerst een beoordeling van de jeugdtrainers volgt of de aanmelding mogelijk is. Hiervoor maken wij een aparte afspraak.

Natuurlijk zal het zelf leren schieten centraal staan, maar ook de geschiedenis van het handboogschieten, wedstrijden en materiaal kennis komen aan bod als ook de veiligheidsregels rondom het boogschieten waar wij als vereniging grootte waarde aan hechten.

Materiaal zoals bogen, pijlen en beschermingsmateriaal zullen u ter beschikking worden gesteld door de vereniging en u hoeft daar niets extra voor te betalen.

De introductie cursus vindt plaats op een woensdag avond, te weten vanaf 19:30 uur op basis van inschrijving en toezegging na informatie gesprek.

Inschrijvingen worden geboekt op volgorde van datum van aanmelding. Indien de groep vol zit krijgt u daar bericht van. Mocht een cursus onverhoopt geen doorgang vinden en u heeft inmiddels betaalt zal restitutie van het bedrag plaatsvinden.

De kosten voor de introductie cursus zijn:

  • Voor jeugd tot 18 jaar € 60,00 ( indien plaatsing mogelijk is in de jeugdgroep)
  • Voor volwassenen € 90,00

De kosten van deze cursus dienen voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt op de IBAN rekening NL 66 ABNA 0 53.74.12.352 van de ABN/AMRO, tnv Saense Handboog Skutters onder vermelding van introductiecursus, of ter plekke via pin betaling

Prijzen van de cursus zijn dus inclusief gebruik van bogen, pijlen en beschermingsmateriaal.

Heeft u interesse, kom langs voor informatie, of vul het online aanmeldingsformulier in.

Inschrijf formulier introductiecursus

U kunt ons ook mailen voor informatie op info@saensehandboogskutters.nl

Tot ziens!

Terug naar boven