Introductie cursus handboogschieten

 

LET OP  door omstandigheden kunnen wij voorlopig geen introductie cursus geven, dus aan onderstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend en staat nu nog hier ter informatie, voor meer informatie graag mail naar info@saensehandboogskutters.nl


Wat houdt een introductie cursus in:

Allereerst willen wij u laten weten dat de cursus vrijblijvend is en bedoelt is om u met de handboogsport bekend te maken, maar indien u overweegt lid te willen worden van de Saense handboog Skutters de cursus een verplicht onderdeel is van de toelatingsprocedure en geheel dient te zijn doorlopen en met goed gevolg afgesloten.

Tijdens onze introductie cursus (6 lessen van 2 uur op de dinsdag en donderdag avond) wordt u bekend gemaakt met de basis van het beoefenen van de handboogsport.

Wij maken voor de cursus geen onderscheid in jeugd en volwassenen, wel hanteren wij een minimum leeftijd ( ongeveer 11 jaar) en verzoeken wij soms bij aanmelding van jeugd eerst een beoordeling van de jeugdtrainers of de aanmelding mogelijk is. Hiervoor maken wij een aparte afspraak.

Natuurlijk zal het zelf leren schieten centraal staan, maar ook de geschiedenis van het handboogschieten, wedstrijden en materiaal kennis komen aan bod als ook de veiligheidsregels rondom het boogschieten waar wij als vereniging grootte waarde aan hechten.

Materiaal zoals bogen, pijlen en beschermingsmateriaal zullen u ter beschikking worden gesteld door de vereniging en u hoeft daar niets extra voor te betalen.

De introductie cursus vindt twee keer per kalender jaar plaats, te weten in februari en september. Zij vinden plaats op de dinsdag en donderdagavonden van 19:00 uur tot 21:00 uur, en u ontvangt voor aanvang een overzicht van de data.

Inschrijvingen worden geboekt op volgorde van datum van aanmelding. Indien een groep vol zit krijgt u daar bericht van. De cursus data worden aangepast aan de hand van de hoeveelheid aanmeldingen. Mocht een cursus onverhoopt geen doorgang vinden en u heeft inmiddels betaalt zal restitutie van het bedrag plaatsvinden.

De kosten voor de introductie cursus zijn:

  • Voor jeugd tot 18 jaar € 59,00
  • Voor volwassenen € 89,00

De kosten van deze cursus dienen voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt op de IBAN rekening NL 66 ABNA 0 53.74.12.352 van de ABN/AMRO, tnv Saense Handboog Skutters onder vermelding van introductiecursus, anders is toegang uitgesloten.

Prijzen van de cursus zijn dus inclusief gebruik van bogen, pijlen en beschermingsmateriaal.

Heeft u interesse, kom langs voor informatie, of vul het online aanmeldingsformulier in. U kunt ons ook mailen voor informatie op info@saensehandboogskutters.nl

Tot ziens!

Terug naar boven