Gast schutter en het Vrienden lidmaatschap

Regeling gast schutter.

Een mogelijkheid om te schieten bij onze vereniging, als lid van een andere vereniging en indien men ook is aangesloten bij een erkende handboogbond, is als gastschutter. Graag ook bij aanmelding een geldig bondspas laten inzien. Dit kost 4 euro per dagdeel.

Vrienden lidmaatschap

shsblauw2-283x300

Nu is het ook mogelijk om indien men regelmatig op de vereniging komt en in redelijkheid gebruikt maakt van onze faciliteiten het vrienden lidmaatschap aan te vragen. Het mag niet in redelijkheid gelijk liggen aan of in het gebruik het reguliere lidmaatschap over stijgen. Hierbij gaan we uit van een gemiddeld gebruik van 1 dagdeel per week.  Tevens kan men aan het vrienden lidmaatschap niet dezelfde rechten ontlenen als aan het reguliere lidmaatschap binnen de vereniging, zoals vrijelijk gebruik van het buiten terrein en deelname aan vergaderingen of gebruik van stemrecht binnen deze vergaderingen.

Dit lidmaatschap wordt alleen uit gegeven na beoordeling van het bestuur aan:

  1. Leden van een handboog vereniging aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond en in bezit zijn van het NHB lidmaatschap, kosten 22,50 euro per kwartaal.
  2. Leden van verenigingen niet aangesloten bij de NHB waarvoor in de regeling door de Saense Handboog Skutters het lidmaatschap met de Nederlandse Handboog Bond wordt afgesloten, kosten 10 euro per maand.

Voor beidde vormen van vriendenlidmaatschap geldt dat men deze verbintenis voor een lopend kalender jaar aangaat, met opzegging in de maand november van het lopende kalenderjaar. Deze regelingen zijn vastgelegd in uitvoering conform de statuten van de Saense Handboog Skutters